नेपाली चलचित्रलाई विश्वबजारसम्म पुरयाउनुपर्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना

नेपाली चलचित्रलाई विश्वबजारसम्म पुरयाउनुपर्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना

417
sf7df8f}F, !& kmfu’gM /fli6«o;efsf cWoIf ltldlN;gf /fli6«o;efsf cWoIf u0f]zk|;fb ltldlN;gf /fli6«o dlxnf cfof]udf laxLaf/ cfof]lht g]kfnL rnlrqsdL{sf] cGt/f{li6«o ;~hfnsf] k|yd ;fwf/0f;ef tyf …l;dfgf eGbf k/M g]kfnL rnlrqÚ ljifos cGt/lqmof sfo{qmddf dGtJo JoQm ub}{ . tl:a/M xl//fd e]6’jfn÷/f;;

काठमाडौँ, १७ फागुन । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आधुनिक प्रविधिको सदुपयोग गरी गुणस्तरीय एवं व्यावसायिक चलचित्र निर्माण गरी विश्वबजारसम्म पुरयाउनुपर्ने समय आएको बताए ।

नेपाली चलचित्रकर्मीको अन्तरराष्ट्रिय सञ्जालको प्रथम साधारणसभाका अवसरमा आज यहाँ आयोजित ‘सिमानाभन्दा पर : नेपाली चलचित्र’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बदलिँदो विश्वपरिवेशलाई ध्यान दिँदै नेपाली सिने उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न आग्रह गरे ।

वरिष्ठ चलचित्रकर्मी नीर शाहले कलाकर्मीबीचको अविश्वास र बेमेलका कारण चलचित्र व्यवसाय अपेक्षा गरिएअनुसार फस्टाउन नसकेको उल्लेख गर्दै व्यावसायिक सफलताका लागि लगनशील भई एकताबद्धरूपमा अघि बढ्न चलचित्रकर्मीसँग अनुरोध गरे ।

सो अवसरमा नेपाली चलचित्र उद्योगमा उल्लेख्य योगदान पु¥याउनुहुने गीतकार डा कृष्णहरि बराल, अग्रज एवं वरिष्ठ चलचित्रकर्मी भुवन चन्द, गौरी मल्ल, करिष्मा मानन्धर, राजकुमार राई, उद्धब पौडेल, रवीन्द्र खडका, मुकुन्द भट्टराईलगायतका व्यक्तित्वलाई सम्मान गरिएको थियो ।

सो अवसरमा सञ्जालका नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्याकुरेल, उपाध्यक्षद्वय प्रदीपलाल श्रेष्ठ र लक्ष्मण सुवेदी, महासचिव रमेश कोइराला, सचिव भीष्मराज फुलारा, कोषाध्यक्ष थण्डबहादुर अधिकारीलगायत १२ सदस्यीय पदाधिकारी एवं कार्यकारी सदस्यलाई प्रमाणपत्र पत्र प्रदान गरिएको थियो ।

तपाईको बिचार