Contact Us - Rajdhani Press

लेख रचना पठाउनका लागि फारम

नमस्कार,
तपाईंले आफ्ना पुस्तक समीक्षा / परिचय, रंगमञ्च, तथा साहित्यसँग सम्बन्धित लेखहरु, लेखेर पठाउन सक्नु हुनेछ । यसका लागि तपाईंले हाम्रो अफिसियल इमेल ([email protected]) मा पठाउन सक्नु हुनेछ । अथवा, तलको फर्म प्रयोग गरेर पनि पठाउन सक्नु हुनेछ ।

अथवा, तलको फर्म प्रयोग गरेर पनि पठाउन सक्नु हुनेछ ।