प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु, प्रत्यक्ष प्रसारण (LIVE)

प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु, प्रत्यक्ष प्रसारण (LIVE)

271

काठमाडौँ, ६ असार । आजको प्रतिनिधि सभाको बैठक ११ बजेदेखि सुर भएको छ ।

तपाईको बिचार